شما اینجا هستید: صفحه اصلیمحصولات شرکتمخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار (pressure uessei) طبق استاندارد (BS5500) طراحی و ساخته میشود که کلیه ورق های مصرفی از جنس(17MX4) و طبق استاندارد (DIN17155) و یا از جنس (  A516 gr70  ) و طبق استاندارد (  (  ASTM  میباشد.

·         کلیه  مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت و بازرسی کنترل کیفی این واحد صورت میگیرد.

·         کلیه انشعابات با توجه به استاندارد (ASTM) و از جنس (A106  ( که مورد تایید اداره استاندارد می باشد انتخاب می گردد و خریدار میتواند قبل از ساخت و همچنین در حین ساخت بر جنس ورق و لوله و انشعابات و الکترود مورد استفاده در مراحل ساخت دستگاه نظارت نماید.

·         جوشکاری با روش(SMAW  ) و با الکترود مخصوص جوشکاری میگردد. برای جوشکاری نفوذی از الکترود (AWS)E6010   و برای سایر جوشها از الکترود (AWS)E7018   استفاده میشود.

·         در حین ساخت آنالیز ورق و لوله و همچنین تست کشش و خمش و آزمایشات غیر مخرب    (NDT)   و تست  (UT)  به اندازه 5/1 برابر فشار طراحی توسط کارشناسان شرکت بازرسی فنی انجام میگیرد.

·         مخزن روی شاسی فولادی محکم قرار گرفته و فنتجهای  مصرفی  Pn16 می باشد.

·         ورقهای جهت پایه و مناطق غیر تحت فشار از جنس RST 37/2 و طبق استاندارد (DIN 17100) مورد استفاده قرار میگیرد.

·         بر روی مخزن تحت فشار 3 پلاک به شرح زیر نصب می گردد:

·         پلاک مشخصات فنی مخزن (ساحل صنعت)

·         پلاک شرکت بازرسی فنی ناظران

      ·         برچسب کنترل کیفی Q-C