دیگ بخار افقیS.S.B.S

کاربرد بویلر بخار در  صنایع پتروشیمی، نساجی ، لاستیک سازی، صنایع غذایی، دارویی، بیمارستان ها، سالن ورزشی و …

می باشد.

دیگ های بخار ساحل صنعت به دو مدل عقب خشک (Dry Back)و(Wet Back )عقب مرطوب و طبق استاندارد ملی ایران به شمارهISIRI4231 یا معادل بریتانیایی آن BS2790و با فشار کاری 10 بار فشار طراحی 11 بار تست هیدرولیک 5/16 بار با ظرفیت بخار دهی 200kg/hr الی15000Kg/hr طراحی و ساخته میشود و با مشعل های گازی ،گازوئیلی، دو گانه سوز و یا مازوت قادر به کار کردن می باشد.

کنترل کیفیت و بازرسی :

بازرسی بویلر های بخار در تمامی مراحل تولید توسط کارشناسان موسسه استاندارد انجام میپذیرد .بازرسی ها شامل :کنترل مواد ورودی، انجام تست های غیر مخرب جوش(NDT )تست هیدرو استاتیک ،تست گرم بر اساس سفارش مشتری و تست رادیو گرافی(RT) انجام می پذیرد.

مشخصات ساختاری :

 جنس فولاد مصرفی دیگ بخار افقی (DINI17155)17Mn4یا (ASTM)A516Gr70 میباشد.

 لوله های آتش خوار مصرفی در بین دو شبکه طبق استاندارد (DIN17175)St35.8 و یا (ASTM) A106GrBمورد تایید اداره استاندارد می باشند که به صورت جوشکاری توسط الکترود 7018به شبکه متصل میگردند

 الکترود های مصرفی از نوع 6010(نفوزی )جهت پاس ریشه و الکترود7018 ( قلیایی) توسط جوشکاران دارای گواهینامه مطابق با مشخصات روش جوشکاری(WPS )صورت میگیرد.

 بویلر مربوط جهت بازدید و تعمیرات احتمالی دارای دریچه های(Man Hole )و (Hand Hole)می باشد

همچنین فلنج های مصرفی از نوع استاندارد Pn16 می باشد.

 سیمان مصرفی از نوع فوند فرانسه و شاموت مخصوص بوده ،همچنین جهت ایزوله حرارتی از پشم و سنگ 5 سانتیمتری استفاده و در نهایت بویلر فوق با ورق استلنس استیل روکش نهایی می گردد.

شرایط آب تغذیه دیگ بخار  :

آب تغذیه دیگ بخار می بایست عاری از هر گونه املاح ، سختی و گاز های محلول در آب باشد که برای داشتن چنین شرایطی نصب دستگاه سختی گیر و دی اریتور الزامی می باشد.

گارانتی:

گارانتی دیگ های بخار ساحل صنعت با داشتن شرایط آب تغذیه مناسب به مدت 3 سال در نظر گرفته شده دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.