دیگ آب گرم

دیگ های آب گرم در سیستم های حرارت مرکزی مجتمع های مسکونی و اداری ، تاسیسات صنعتی ، بیمارستان ها و … مورد استفاده قرار میگیرد.

دیگهای آبگرم ساحل صنعت به دو صورت شعله برگشتی دو پای و سه پای می باشند که دیگهای سه پای به دو صورت عقب خشک  Dry back و عقب مرطوب Wet back طراحی و تولید می شوند.

دیگ های آب گرم ساحل صنعت در ظرفیت  85000Kcal/hr  تا  5000000kcal/hr و بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI7911 یا معادل بریتانیایی آن BS855  طراحی و تولید میگردد و با مشعل های گازی و گازوئیلی و یا دو گانه سوز قادر به کارکردن میباشد.

کنترل کیفیت و بازرسی 

دیگ ها در تمامی مراحل تولید توسط کارشناسان موسسه استاندارد بازرسی میشود که بازرسی ها شامل : کنترل مواد ورودی ، تست هیدرواستاتیک میباشد.

مشخصات ساختاری :

 جنس فولاد مصرفی دیگ آب گرم  17mn4(DIN17155)  با  A516Gr 70 (ASTM)  میباشد.

 لوله های آتش خوار مصرفی در بین دو شبکه طبق استاندارد  St35.8(DIN17175) و یا  A106GrB ( ASTM) مورد تایید اداره استاندارد میباشد که بصورت جوشکاری توسط الکترود 7018 به شبکه متصل میگردد.

 الکترود های مصرفی از نوع 6010 ( نفوذی) جهت پاس ریشه و الکترود 7018 قلیایی توسط جوشکاران دارای گواهینامه مطابق با مشخصات روش جوشکاری ( WPS ) صورت میگیرد.

 بویلر مربوط جهت بازدید و تعمیرات احتمالی دارای دریچه های(Handhole  )میباشد.

 همچنین فلنج های مصرفی ار نوع استاندارد PN16 میباشد.

 سیمان مصرفی از نوع فوند فرانسه و شاموت مخصوص بوده ، همچنین جهت ایزوله حرارتی از پشم سنگ  5 سانتی متری استفاده و در نهایت بویلر فوق با ورق استنلس استیل روکش نهائی  میگردد.

شرایط آب تغذیه آب گرم :

آب تغذیه دیگ آب گرم میبایست عاری از هرگونه املاح و سختی باشد که برای داشتن چنین شرایطی نصب دستگاه سختی گیر الزامی میباشد.

گارانتی 

گارانتی دیگ های آب گرم ساحل صنعت با داشتن شرایط آب تغذیه مناسب به مدت 3 سال در نظر گرفته شده و  دارای 10سال خدمات پس از فروش میباشد.