دیگ پکیچ موتور خانه ای

پکیج موتورخانه ای که به صورت یکپارچه میباشد و شامل دیگ، مشعل، پمپ برگشت شوفاژ متناسب  با دبی و ارتفاع مورد نیاز، پمپ برگشت آب گرم مصرفی، پمپ برگشت کوئل مبدل حرارتی، مبدل حرارتی پوسته لوله با سطح حرارتی مورد نیاز جهت تامین آب گرم بهداشتی، شیر اطمینان، آگوستات مستغرق و آگوستات جداری، شیر فشارشکن منبع انبساط بسته متناسب با سیستم لوله کشی ساختمان و کنتور رفت و برگشت، صافی برنجی (که د قسمت برگشت سیستم شوفاژ نصب شده) شیر فلکه های نصب شده روی خط رفت و برگشت شوفاژ و آبگرم مصرفی و مبدل که جهت تامین سیستم گرمایشی مرکزی ساختمانهای مسکونی (آپارتمان ها)، تجاری، اداری و کارخانجات و… میباشد. مزایای این سیستم به شرح زیر میباشد:

1-      راندمان حرارتی بالا جهت تامین آبگرم بهداشتی به خاطر استفاده از مبدل حرارتی پوسته لوله که کونل آن از جنس مس میباشد و دارای ضریب انتقال حرارت بالا بوده و سطح حرارتی کوئل بر حسب فوت مربع میباشد و دارای ضخامت 7/0 و 9/0 میلیمتر و با قطر 20 میلیمتر میباشد و آبگرم بهداشتی را به صورت لحظه ای جهت مصارف موردنیاز تامین میکند و همین امر در کاهش مصرف سوخت و عدم روشن بودن طولانی  مشعل کمک شایانی خواهد نمود.

2-      چون این سیستم به صورت یکپارچه و به اصطلاح پکیج میباشدحجم کمتری را برای فضای جهت نصب اشغال میکند و مدت زمان ساخت موتورخانه جهت مونتاژ دیگ و منبع دو جداره و کوئل دار و ساخت کلکتورهای رفت و نصب منابع انبساط باز در ارتفاع حذف میشود.

3-      بعلت داشتن منبع انبساط بسته متناسب با سیستم حرارتی (شوفاژ) موردنیاز اتلاف حرارتی آن کاهش می یابد چون منابع انبساط باز حرارت زیادی را به فضای آزاد انتقال میدهند و تلفات حرارتی زیادی دارند.

4-      پکیج موتورخانه ای مذکور دارای افت فشار کمتری میباشد و این امر به علت کوتاه بودن طول لوله کشی میباشد.

      5-      مدت گارانتی دستگاه به مدت 2 سال میباشد.